Анықтамалық ақпараттар

БИН: 160540018804

Пошта индексі: 050010

Мекен-жайы: Алматы қ., Ш. Қалдаяқов көш. 54

Банк шоты: KZ93914002203KZ0042N

Банк атауы: АО “Сбербанк”

БИК: SABRKZKA

Кбе 17