logos - Сапа менеджмент жүйесі

Колледжде ҚР СТ ИСО 9001-2016 талаптарына сәйкес әзірленген сапа менеджменті жүйесі енгізілген. ҚР СТ ISO 9001-2016 “Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар” KZ сәйкестік сертификаты бар. Сәйкестік сертификаты “EUROASIAMS” ЖШС менеджмент жүйесінің сәйкестігін растау органымен 2019 жылғы 1 ақпанда берілген№ Сәйкестік сертификатының нөмірі KZ № 7500133.07.03.00511. Жарамдылық мерзімі 2022 жылдың “1” ақпанына дейін

 

Menu
Перейти контентке