Фин әріптестеріміздің мастер-класстары өтті

[:kk]2016 жылы ЖШС «Республикалық Жоғары медициналық колледжі» JAMK Қолданбалы ғылымдар университетінің, JAMK, Юваскуля, Финляндия  және қолданбалы ғылымдар университетінің, Лахти Финляндия бар стратегиялық әріптестік жөнінде өзара түсіністік туралы меморандум бекітті.
Меморандум келесі мақсаттарға қол жеткізу үшін ынтымақтастық бағыттарын анықтайды:

  1. білім беруді басқаруды және бағыттауды  жетілдіру.
  2. Білім беру бағдарламаларының тиімділігін арттыру.
  3. Педагогикалық кадрлардың әлеуетін арттыру.
  4. Материалды – техникалық және ақпараттық ресурстарды жетілдіру.

2016 жылдың 31 қазан 4 қараша  аралығында ЖШС «Республикалық жоғары медициналық колледжі» базасында  стратегиялық әріптестік жөніндегі өзара түсіністік туралы Меморандумға сәйкес Финляндия,  JAMK қолданбалы ғылымдар университетінің  сарапшысы,  мейірбике, акушер, магистратура бағдарламасының меңгерушісі, PhD, MSc Сирпа Туоми қатысуымен “Құзіреттілік негізінде 5 семестр педагогикалық кадрлардың әлеуетін арттыру; Мейірбикелік білім беру аймағында қолданбалы бакалаврлар дипломдық жұмысының үрдісі” тақырыбында  мастер – класс өтті.
m 1 1024x683 - Фин әріптестеріміздің мастер-класстары өтті
Аталған  мастер – классқа Қазақстан Республикасының 11 медициналық колледжінен 30 оқытушы қатысты,  оның ішінде «Мейірбике ісі» мамандығы қолданбалы бакалавриат білім бағдарламасын жүзеге асыру бойынша 4 пилоттық колледж.
Мастер – класс шеңберінде қолданбалы бакалавриат дипломдық жұмыс ғылыми жетекшелірі үшін басшылық және мейірбике ісіндегі қолданбалы бакалавриат дипломдық жұмысын бағалау критериі әзірленді.[:ru]2016 году ТОО “Республиканский высший медицинский колледж”  заключил Меморандум о взаимопонимании  по стратегическому партнерству с Университетом прикладных наук JAMK, Юваскуля, Финляндия, а также Университетом прикладных наук Лахти, Финляндия.
Меморандум определяет направления сотрудничества в целях достижения поставленных целей:

  1. Улучшение руководства и управления образованием.
  2. Повышение эффективности образовательных программ.
  3. Повышение потенциала педагогических кадров.
  4. Развитие материально – технических и информационных ресурсов

В соответствии с Меморандумом о взаимопонимании по стратегическому партнерству  на базе ТОО “Республиканский высший медицинский колледж”  с 31 октября по 4 ноября 2016 года проведен мастер – класс по теме “Повышение потенциала педагогических кадров на основе компетентностного подхода: Процесс дипломной работы прикладного бакалавриата в области сестринского образования и 5-й семестр” с участием эксперта из Финляндии Сирпа Туоми, PhD, MSc., дипломированная медсестра, акушерка, заведующая программой магистратуры, Университет прикладных наук JAMK.
m 1 1024x683 - Фин әріптестеріміздің мастер-класстары өтті
В данном мастер – классе приняли участие 30 преподавателей из 11 медицинских колледжей  Республики Казахстан, из них 4 пилотные колледжи по реализации образовательной программы прикладного бакалавриата по специальности “Сестринское дело”.
По завершению мастер – класса участниками разработан проект Руководства для научных руководителей дипломных работ прикладного бакалавриата и критерии оценки дипломной работы прикладного бакалавриата в сестринском деле.[:]