Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауын талқылау

[:kk]

2017 жылы 17 ақпан күні Республикалық медицина колледжі ұжымында Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауы талқыланды.

Директор Рузденова Н.Б. өз сөзінде «Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған биылғы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауы – жаһандық бәсекелестік жағдайында ел экономикасын әрі қарай дамытуға арналған стратегиялық бағдарлама. Біздің Президентіміз тәжірибелі мемлекет басшысы ретінде уақыт сынын алдын ала танып, озық технологиялық жаңғыртуға негізделген жаңа экономикалық дамудың үлгісін жасауды ұсынды» – деді.

«Жолдаудың өте маңызды бөлігі – қоғамның әлеуметтік саласына жасалған қамқорлық. Жаңа экономикалық даму үлгісінің өзегі – білім беру болса, IT технологияны меңгеріп, қаржылық сауатылықты арттыруға және жастарға патриоттық тәрбие беруге ерекше көңіл бөлінеді. Денсаулық сақтау саласында Президент мемлекеттің, жұмыс беруші мен азаматтың ортақ жауапкершілігіне негізделген міндетті медициналық сақтандыру жүйесін енгізуді тапсырды. Елбасы Жолдауын жүзеге асыру бәрімізге үлкен жауапкершілік жүктейді» дедісөз сөйлеушілер.

[:ru]

17 февраля 2017 года в Республиканском медицинском колледже состоялось обсуждение Послания Главы государства Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность».

В своем выступлении директор колледжа Рузденова Н.Б. отметила, что нынешнее Послание Главы государства Н.А.Назарбаева народу Казахстана: «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» является стратегической программой дальнейшего развития экономики страны в условиях глобальной конкуренции. Наш Президент, как опытнейший руководитель государства, предвидя вызовы современности, ставит перед нами задачу опережающей технологической модернизации на основе создания новой модели экономического роста.

Выступающие обратили внимание на ту часть Послания, где говорится о социальной сфере общества. Это образование, которая станет центральным звеном новой модели экономического роста, формированию IT-знаний, финансовой грамотности и воспитанию патриотизма молодежи, на полиязычном образовании и секторе здоровья, где Президент нашего государства поручает внедрить систему обязательного социального медицинского страхования, основанную на солидарной ответственности государства, работодателей и граждан. Вместе с тем, выступившие осознают свою причастность к решениям грандиозных задач и ответственность за их реализацию.

[:en]

2017 жылы 17 ақпан күні Республикалық медицина колледжі ұжымында Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауы талқыланды.

Директор Рузденова Н.Б. өз сөзінде «Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған биылғы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауы – жаһандық бәсекелестік жағдайында ел экономикасын әрі қарай дамытуға арналған стратегиялық бағдарлама. Біздің Президентіміз тәжірибелі мемлекет басшысы ретінде уақыт сынын алдын ала танып, озық технологиялық жаңғыртуға негізделген жаңа экономикалық дамудың үлгісін жасауды ұсынды» – деді.

«Жолдаудың өте маңызды бөлігі – қоғамның әлеуметтік саласына жасалған қамқорлық. Жаңа экономикалық даму үлгісінің өзегі – білім беру болса, IT технологияны меңгеріп, қаржылық сауатылықты арттыруға және жастарға патриоттық тәрбие беруге ерекше көңіл бөлінеді. Денсаулық сақтау саласында Президент мемлекеттің, жұмыс беруші мен азаматтың ортақ жауапкершілігіне негізделген міндетті медициналық сақтандыру жүйесін енгізуді тапсырды. Елбасы Жолдауын жүзеге асыру бәрімізге үлкен жауапкершілік жүктейді» дедісөз сөйлеушілер.

[:]