Халықаралық мейіргерлер күніне арналған Қазақстан мейіргер ісі мамандарының III съезінің өтті

[:kk]

ҚР ДСЖӘДМ 22 желтоқсан 2014ж №343 бекітілген бұйрығымен 2015 жылға ғылыми – практикалық конференциялар тізіміне сәйкес 2015 жылдың 15 мамырында Алматы қ. «Қазақстан» қонақүйінде Халықаралық мейіргерлер күніне арналған Қазақстан мейіргер ісі мамандарының III съезі өтті.

Съезд қарсаңында еліміздің барлық аймақтарында әр түрлі іс-шаралар; ғылыми – практикалық конференциялар, семинарлар, дөңгелек үстелдер, кәсіби сайыстар, мейірімділік акциялары, медициналық көмек жәрмеңкелері ұйымдастырылды.

Съез жұмысына 700ден аса делегеттар және Қазақстанның барлық аймақтарынан келген қонақтар, Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрлігі өкілдері, Алматы қ. Әкімдігі, мейіргерлік қызмет басшылары және мамандары, Облыстардың, Астана және Алматы қалалары денсаулық сақтау ұйымдары, үкіметтік емес ұйымдар өкілдері, сонымен қатар Финляндиялық, Ресей Федерациясының, Қырғызстандық, Тәжікстандық халықаралық қатысушылар, ЖОО ректорлары, мемлекеттік және мемлекеттік емес медицина колледждерінің директорлары қатысты. Съез жұмысын республикалық және аймақтық электронды және баспалық БАҚ жариялады.

Съез аясында ҒЗИ, ҒО, Алматы қ. медициналық ұйымдарымен Қазақстан  Республикасының  денсаулықсақтау саласын дамытудың 2011 – 2015 жылдарға арналған “Саламатты  Қазақстан”  мемлекеттік  бағдарламасының басым бағыттарын жүзеге асыру бойынша көрмелер дайындалды. Съез өткізу күні Алматы қ. Денсаулық сақтау басқармасының, ҒЗИ, ҒО, республикалық ұжымдардың қатысуымен кеңестік – диагностикалық көмек; флюорография, қандағы қантты және холестеринді анықтаудың экспресс сараптамалары, артериалды қан қысымын өлшеу, көз түбін тексеру, терапевт, эндокринолог, окулист, ЛОР дәрігерлерінің көмегі бойынша медициналық қызмет жәрмеңкесі ұйымдастырылды№ Жәрмеңкеге 1070 адам қатысты.

Съездің салтанатты ашылуына Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму Вице-министрі А.В. Цой қатысты.

Съездің пленарлық отырысының жұмысы халыққа медициналық қызмет  көрсетудегі мейіргер ісі мамандарының рөліндегі  негізгі мәселелер, Қазақстандағы мейіргер ісін дамыту барысындағы реформалар, мейіргер ісіндегі институционалдық өзгерістер, мамандар даярлау жүйесіндегі жаңғыртулар және оларды практикалық денсаулық сақтауда қолдану, және мейіргерлік қызметті жетілдірудегі халықаралық серіктестермен тәжірибе алмасу жайларына бағытталды.

Екі секциялық отырыстарда келесі мәселелер талқыланды:

– Қазақстан Республикасындағы мейіргер ісін реформалаудағы практикалық денсаулық сақтаудың рөлі туралы;

– орта кәсіби білім беруді жаңғырту, дуалды оқыту жүйесін енгізу принциптері, қолданбалы бакалавриаттағы пилоттық жоба.

Съез жұмысы барысында делегаттар мен алыс  және жақын шетелден арнайы шақырылған  қонақтар соңғы жылдарда Қазақстандағы мейіргер ісіндегі түбегейлі өзгерістерді атап өтті.

Делегаттар мен қатысушылар Съез жұмысын қорытындылауда Қазақстандағы мейіргер ісін дамытудың Кешенді жоспарын  іске асыруға бағытталған резолюцияны қабылдады және республикада халықаралық тәжірибеге бағдарланған мейіргерлік қызмет көрсетудің толыққанды дамуына үлкен үміт пен сенім білдірді.

[:ru]

В соответствии с Перечнем научно – практических конференций на 2015 год, утвержденный приказом  МЗиСР РК от 22 декабря 2014 года №343     15 мая 2015г в г.Алматы в гостинице «Казахстан» проведен  III съезд специалистов сестринского дела Казахстана, посвященный Международному Дню медицинской сестры.

В преддверии Съезда во всех регионах нашей страны проходили различные мероприятия, научно – практические конференции, семинары, круглые столы, профессиональные конкурсы, акции милосердия, ярмарки медицинских услуг.

В работе Съезда приняли участие 357 делегатов и более 350 участников и гостей из всех регионов Республики Казахстан, представители Министерства здравоохранения и социального развития, Министерства образования и науки Республики Казахстан, Акимата г.Алматы, руководители и специалисты сестринских служб организаций здравоохранения областей, г.г. Астана и Алматы, представители международных и неправительственных организаций, приглашенные гости из Финляндии, Чехии, Российской Федерации,  Кыргызстана,  Таджикистана, ректора медицинских ВУЗов, директора государственных и негосударственных медицинских колледжей Казахстана. Работу Съезда освещали республиканские и региональные  электронные и печатные СМИ.

В рамках Съезда медицинскими организациями г.Алматы, НИИ, НЦ была подготовлена выставка по реализации приоритетных направлений Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан»на 2011 – 2015 годы. Совместно с Управлением здравоохранения г.Алматы, с участием НИИ, НЦ, республиканских организаций в день проведения Съезда организована ярмарка медицинских услуг по оказанию консультативно – диагностической помощи, флюорография, экспресс анализы на определение сахара и холестерина в крови, измерение артериального давления, обследование глазного дна, консультации терапевта, эндокринолога, окулиста, ЛОР врача. Ярмарку посетили около 1070 человек.

В торжественном открытии Съезда принял участие Вице – министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Цой А.В.

Работа пленарного заседания Съезда была направлена на обсуждение ключевых вопросов о роли специалистов сестринского дела в оказании медицинских услуг населению, о реформах проводимых по развитию сестринского дела в Казахстане, проведению институциональных преобразований в деятельности специалистов сестринского дела, модернизации системы подготовки кадров и их использованию в практическом здравоохранении, и обмену опытом с международными партнерами по совершенствованию сестринской службы.

Работа двух секционных заседаний была направлена на обсуждение:

– роли практического здравоохранения в реформировании сестринского дела в Республики Казахстан;

– модернизации среднего профессионального образования, внедрение принципов дуального обучения, пилотный проект по прикладному бакалавриату.

В ходе работы Съезда делегаты и приглашенные гости из ближнего и дальнего зарубежья отметили кардинальные изменения произошедшие за последние годы в области сестринской службы  Казахстана.

По итогам работы Съезда делегаты и участники приняли Резолюцию, направленную на реализацию Комплексного плана развития сестринского дела в Казахстане и выразили надежду и уверенность в дальнейшем развитии сестринской службы в республике, ориентированной на международный опыт.

[:en]

В соответствии с Перечнем научно – практических конференций на 2015 год, утвержденный приказом  МЗиСР РК от 22 декабря 2014 года №343     15 мая 2015г в г.Алматы в гостинице «Казахстан» проведен  III съезд специалистов сестринского дела Казахстана, посвященный Международному Дню медицинской сестры.

В преддверии Съезда во всех регионах нашей страны проходили различные мероприятия, научно – практические конференции, семинары, круглые столы, профессиональные конкурсы, акции милосердия, ярмарки медицинских услуг.

В работе Съезда приняли участие 357 делегатов и более 350 участников и гостей из всех регионов Республики Казахстан, представители Министерства здравоохранения и социального развития, Министерства образования и науки Республики Казахстан, Акимата г.Алматы, руководители и специалисты сестринских служб организаций здравоохранения областей, г.г. Астана и Алматы, представители международных и неправительственных организаций, приглашенные гости из Финляндии, Чехии, Российской Федерации,  Кыргызстана,  Таджикистана, ректора медицинских ВУЗов, директора государственных и негосударственных медицинских колледжей Казахстана. Работу Съезда освещали республиканские и региональные  электронные и печатные СМИ.

В рамках Съезда медицинскими организациями г.Алматы, НИИ, НЦ была подготовлена выставка по реализации приоритетных направлений Государственной программы развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан»на 2011 – 2015 годы. Совместно с Управлением здравоохранения г.Алматы, с участием НИИ, НЦ, республиканских организаций в день проведения Съезда организована ярмарка медицинских услуг по оказанию консультативно – диагностической помощи, флюорография, экспресс анализы на определение сахара и холестерина в крови, измерение артериального давления, обследование глазного дна, консультации терапевта, эндокринолога, окулиста, ЛОР врача. Ярмарку посетили около 1070 человек.

В торжественном открытии Съезда принял участие Вице – министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан Цой А.В.

Работа пленарного заседания Съезда была направлена на обсуждение ключевых вопросов о роли специалистов сестринского дела в оказании медицинских услуг населению, о реформах проводимых по развитию сестринского дела в Казахстане, проведению институциональных преобразований в деятельности специалистов сестринского дела, модернизации системы подготовки кадров и их использованию в практическом здравоохранении, и обмену опытом с международными партнерами по совершенствованию сестринской службы.

Работа двух секционных заседаний была направлена на обсуждение;

– роли практического здравоохранения в реформировании сестринского дела в Республики Казахстан;

– модернизации среднего профессионального образования, внедрение принципов дуального обучения, пилотный проект по прикладному бакалавриату.

В ходе работы Съезда делегаты и приглашенные гости из ближнего и дальнего зарубежья отметили кардинальные изменения произошедшие за последние годы в области сестринской службы  Казахстана.

По итогам работы Съезда делегаты и участники приняли Резолюцию, направленную на реализацию Комплексного плана развития сестринского дела в Казахстане и выразили надежду и уверенность в дальнейшем развитии сестринской службы в республике, ориентированной на международный опыт.

[:]